Grid

Par mums

Ilgtspējīgu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma projektu attīstība Latvijā – jau vairāk kā 25 gadus!

DOMUSS

DOMUSS ir ASV investīciju fondu grupas NCH uzņēmums, kurš Latvijā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus. Ieguldīti virs 450 miljoniem ASV dolāru (Rīga Plaza, Basteja Pasāža, Mežaparka Rezidences, Ģipša Fabrika, Felicity Apartments, Nordic Villages u.c.).

NCH ir viens no vadošajiem investīciju fondiem Austrumeiropā ar vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru lielu kopējo investīciju apjomu. NCH centrālais birojs atrodas Ņujorkā (ASV), bet reģionālie biroji – Latvijā, Rumānijā, Ukrainā, Grieķijā, Bulgārijā, Moldovā, Brazīlijā un Albānijā.
DOMUSS līdz šim attīstīto projektu vidū ir gan dzīvojamās un biroju ēkas (kopā vairāki desmiti objektu Vecrīgā un Rīgas centrā), gan tirdzniecības centri, gan arī noliktavu un loģistikas centri.

 

Redzamākie attīstības projekti:

  • Ģipša Fabrika 2. kārta – unikāls apartamentu un villu komplekss ar privātu jahtu piestātni Ķīpsalā, Rīgā;
  • Mežaparka Rezidences – savrupmāju, rindu māju un premium klases dzīvokļu komplekss Rīgas elitārajā un kultūras tradīcijām bagātajā rajonā – Mežaparkā;
  • Felicity Apartments – dzīvokļu nams Rīgas vēsturiskajā centrā, kam Baltijā pirmajam piešķirts starptautiskais ilgtspējīgas ēkas sertifikāts BREEAM;
  • Nordic Villages – ģimenes māju ciemati Pierīgā (Babītē, Ādažos, Mārupē, Salaspilī un Carnikavā).

 

Aktivitātes un vērtības

Vīzija: Būt vietējā un starptautiskajā tirgū atzītam partnerim, kuru tā klienti un sabiedrība kopumā atzīst kā kvalitātes etalonu nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā.

Misija: Realizēt ilgtspējīgus nekustamā īpašuma projektus Latvijā, nodrošinot projektu augsto kvalitāti ar profesionālas un atbildīgas komandas līdzdalību.

Vērtības: Darbinieki, Atbildība, Kvalitāte, Godīgums, Reputācija un Izaugsme.

Politika:
Organizācijas politika ir nodrošināt potenciālos klientus ar augstas kvalitātes nekustamā īpašuma projektiem. Organizācijas vadība un darbinieki rīkojas saskaņā ar NCH Capital Inc. (ASV) prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.
Domuss – nekustamo īpašumu attīstītāja galvenais mērķis ir nodrošināt NCH investīciju fondiem piederošo nekustamo īpašumu vērtības palielināšanu. Organizācija veic savas darbības uzlabošanu, nodrošinot ieviestās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu efektivitātes uzlabošanu un prasību izpildi.

Par organizācijas politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs organizācijas darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Organizācijas vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu piedāvāšanai.

Organizācijas vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Organizācijā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivēti darbinieki ir organizācijas lielākā vērtība, kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba rezultātiem. Lai sasniegtu Domuss izvirzītos mērķus, katrs darbinieks ir iepazīstināts ar organizācijas politiku un tās īstenošanas procesiem.

Atbildīgi ieguldījumi

NCH Capital vienmēr darbojas savu klientu ilgtermiņa interesēs. Šādu ieguldījumu pieeju atbalsta un augstu vērtē daudzi no mūsu investoriem. Mūsu pieeja – vides, sociālā un uzņēmējdarbības korporatīvā pārvaldība (KP) spēj uzlabot ieguldījumu portfeļu rezultātus.

ANO atbildīgi ieguldīšanas principi
Atbilstoši NCH Capital investīciju politikai, pirms ieguldījumu veikšanas tiek ņemti vērā tādi faktori, kā izvēlētā uzņēmuma pārvaldes prakse, fondu vai portfeļu kvalitāte, ilgtspēja un atklātība, uzņēmuma darbības ģeogrāfija, kā arī citi elementi, kas var ietekmēt fonda ieguldījumus vai kompānijas portfeļa ienesīgumu.

NCH Capital ir parakstījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītos Atbildīgo ieguldījumu principus (AIP), runa ir par voluntāru KP faktoru integrēšanu ieguldījumu procesos, arvien vairāk veicinot šo faktoru plašāku izvērtēšanu. Parakstoties zem attiecīgā dokumenta, NCH apstiprina atbalstu šādiem principiem:

  • NCH allaž iekļauj KP faktorus investīciju analīzē un lēmumu pieņemšanā;
  • NCH aktīvi ievieš KP faktorus savā īpašumu politikā un praksē;
  • NCH aicina ieguldījumu mērķa uzņēmumus atklāt savu attieksmi pret KP faktoriem;
  • NCH veicina principu akceptēšanu un ieviešanu visā investīciju industrijā;
  • NCH sadarbojas ar citiem principu parakstītājiem, lai veicinātu to ieviešanas efektivitāti;
  • NCH allaž ir gatava ziņot par rīcību un progresu principu ieviešanā.
Jauni mājokļi
Attīstīta pilsētvide
Biznesa izaugsme

Partneri