Grid
Investīciju objekti

Olaine Industrial

Olaine

Detālplāns
Ģirts Brauns

Ģirts Brauns

Pārdošanas speciālists

29524148

girts.brauns@domuss.lv

marker Olaine

218 ha (iespējams iegādāties daļu)

Kopējā zemes platība

Rūpnieciskā apbūve

Zonējums

Projekta unikālās priekšrocības

Izbūvētas lielas komunikāciju jaudas

Asfaltēts piebraucamais ceļš 1 km no A8 (Rīga-Jelgava)

Apstiprināts detālplāns ražošanas teritorijai

Īpašums atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā, blakus vienai no svarīgākajām transporta maģistrālēm Latvijā, 25 km attālumā no Rīgas centra un 18 km no Starptautiskās lidostas “Rīga”. Ir iespējas pieslēgties dzelzceļam.

Pieejamas visas komunikācijas: gāze, ūdens, kanalizācija, elektrība. Šobrīd 20 hektāriem ir izstrādāts un apstiprināts detālplānojums. Izmantošanas mērķis: vispārīgās ražošanas uzņēmums, vieglās ražošanas uzņēmums, noliktava.

Privātuma politika

Esmu iepazinies(-usies) ar Privātuma politiku un tās noteikumiem