Vīzija, Misija, Vērtības

Izdrukāt

DOMUSS vīzija – būt vietējā un starptautiskajā tirgū atzītam partnerim, kuru tā klienti un sabiedrība kopumā atzīst kā kvalitātes etalonu nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā.

DOMUSS misija – realizēt ilgtspējīgus nekustamā īpašuma projektus Latvijā un ārpus tās robežām, nodrošinot projektu augsto kvalitāti ar profesionālas un atbildīgas komandas līdzdalību.

DOMUSS vērtības - Darbinieki, Atbildība, Kvalitāte, Godīgums, Reputācija un Izaugsme.